logo

Otrzymaj zwrot nawet
do 750 zł za zakupy

Kup piekarnik i dobierz do niego 1, 2
lub 3 urządzenia* do zabudowy.
Zarejestruj zakupy,
wypełniając formularz na:
www.kuchnia.samsung.pl
Zwrot pieniędzy wpłynie na
wskazane przez Ciebie konto.
zwrot do 300 zł
za zakup 2 produktów przy minimalnej
wartości zestawu 2300 zł
Zestaw 1
zwrot do 500 zł
za zakup 3 produktów przy minimalnej
wartości zestawu 4000 zł
Zestaw 2
zwrot do 750 zł
za zakup 4 produktów przy minimalnej
wartości zestawu 6000 zł
Zestaw 3

* Modele objęte promocją oraz szczegóły oferty dostępne w regulaminie.